ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Kurz projektu SportMentor – FYZIOTERAPIE je praktický online kurz vedený odborníkem na fyzioterapii, Mgr. Davidem Vrbickým. Jeho odborné vzdělání a dlouholetá praxe vám nemůže sama o sobě zaručit nápravu a změnu na fyzickém těle.

Pouhé sledování videí a čtení doplňujících materiálů nemůže vést k fyziologické nápravě či posílení oslabených svalů a šlach nebo snad dokonce ke zlepšení fyzického stavu a už vůbec nemůže být nahrazena odbornou zdravotní péči při zranění nebo chronických bolestech jakéhokoliv charakteru.

Cílem kurzu je hlavně předat široké veřejnosti komplexnější informace k péči o svaly, šlachy a klouby, hlavně pak rodičům dětí, se speciálním ohledem na děti sportující, které jsou fyzicky zatěžovány více. Všechny zde doporučené metody a postupy je třeba citlivě a s respektem k tělu i jeho individualitě, zkoušet a v případě pochybností vždy a bez odkladu konzultovat s odborníkem, který je dokonale seznámen s aktuálním zdravotním stavem a fyzickou aktivitou vás nebo vašeho dítěte.

Autoři projektu SportMentor přizvali ke spolupráci odborníky, o kterých se domnívají, že vám mohou předat ty nejlepší a nejrelevantnější informace z jejich oboru. Tyto informace však nemohou být aplikovány plošně a bez rozmyslu, současně si také nikdo nenárokuje, že tyto informace jsou jediné správné. V samotném kurzu jste Mgr. Davidem Vrbickým vyzýváni a informováni, že pro vaší jistotu a detailnější péči o svaly, šlachy a klouby je vždy lepší navštívit lékaře nebo odborníka ve fyzioterapii. Neodkladně pak pokud jde o chronické bolesti nebo zranění.

Autoři projektu SportMentor ani Mgr. David Vrbický nenesou zodpovědnost za chybné pochopení, použití či zneužití produktu a z toho plynoucí ztráty a újmy.