7 tipů jak si poradit se strachem

Pokud jde o život nebo o zdraví, bát se je vlastně pozitivní. Strach, který v tu chvíli cítíme, je intuitivní, má za úkol přirozeně regulovat naše chování a chránit nás před nebezpečím. Takže pokud se někdo bojí lézt do výšek, skákat přes propast apod., určitě bychom ho neměli burcovat nebo se mu posmívat, že to nedovede. Strach ho v tomto případě chrání.

Co ale jiný druh strachu, ten racionální? Strach z toho, že přijdeme o zaměstnání, že ztratíme společenské postavení, že selžeme při sportovním výkonu, strach ze soupeře, z prohry?! Tento strach na nás mívá negativní vliv, protože většinou snižuje náš výkon. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Když se bojíme, podáváme horší výkon a špatný výkon vytváří strach z dalšího možného selhání. Přitom tento strach si v hlavě vytváříme sami, je „jen“ jakousi naší negativní hypotézou.

Co dělat, když nás takový strach přepadne? Marian Jelínek, lektor našeho kurzu o motivaci, má pár vyzkoušených rad.

1. HLÍDEJTE SI SVÉ HYPOTÉZY

Pokud se ocitneme v nějaké krizové situaci, která v nás vyvolává obavu, máme tendenci si vytvářet hypotézy. Podle jejich náboje a časového hlediska se nám hlavou mohou prohánět:

  • Negativní hypotézy z minulosti („Musí to být zrovna tenhle brankář, proti němu jsem minule neproměnil dvě penalty.“).
  • Pozitivní hypotézy z minulosti („Tuhle sezónu jsem proměnil pět nájezdů z pěti.“).
  • Negativní hypotézy z budoucnosti („Když teď neproměním trestný hod, prohrajeme a všichni na mě budou naštvaní.“).
  • Pozitivní hypotézy z budoucnosti („Když teď vstřelím penaltu, vyhrajeme a budu za hrdinu.“).

Optimální situací je ovšem stav, kdy jsme v přítomnosti, soustředěni na daný okamžik a v hlavě máme místo hypotéz konstruktivní myšlenky („Dám mu to k levé tyči.“). K tomu ovšem ne vždy dochází. Hlídejte si proto své hypotézy. Pokud jste v roli trenéra, zaměstnavatele, učitele nebo rodiče, měli byste se zajímat o to, co se vašim svěřencům honí v hlavě ve vypjatém momentu. Pak jim můžete pomoci tyto myšlenky regulovat a zbavit je tak strachu.

Online kurz Motivace

2. NEPODCEŇUJTE PODVĚDOMÍ A JEHO SÍLU

Respektujme zákon přitažlivosti. Slyšeli jste o tom, že přitahujete to, o čem nejvíce přemýšlíte? Problém bývá v tom, že často myslíme na to, co nechceme, aby se přihodilo, a pak se divíme, že se nám to děje. Zkuste se v hlavě zbavit svých strachů a obav, nebo se opravdu naplní.

Můžete si pomoci třeba sugescí, která by se měla týkat vždy nejbližší krizové situace. Pokud vás tedy čeká ve středu důležitý zápas nebo zkouška, tak pokaždé, když si na to vzpomenete, řekněte si „Já vyhraju!“, „Já tu zkoušku udělám!“. Důležité je, aby v sobě sugesce neměla negaci („Ve středu nesmím prohrát!“) a ideálně byla doprovázena i odpovídajícími pocity, které cítíte při samotném úspěšném zvládnutí situace.

3. BUĎTE POZITIVNÍ

Míváme tendenci být spíše negativní a myslet na to, co nechceme, aby se stalo. Jak budeme mít mysl nastavenou se formuje již v dětství. Rodič, učitel, trenér…, my všichni u dítěte ovlivňujeme, zda bude mít v pozdějších letech sklon k pozitivnímu nebo negativnímu myšlení a je důležité přemýšlet nad tím, co a jakým způsobem říkáme.

Často býváme otroky našich myšlenek, místo abychom jim vládli. Je dobré naučit se na naše myšlenky dívat „z dálky“, v klidu je sledovat, jak přicházejí a odcházejí. Díky tomu můžeme strach odosobnit a zbavit se ho. Zkuste si v krizový moment v duchu popsat na čistý list papíru vše, čeho se v tu chvíli bojíte. Pak tento papír zmačkejte a zahoďte do koše.

4. JAKMILE NA NĚČEM LPÍTE, PODÍVEJTE SE NA SVŮJ NÁHROBNÍ KÁMEN

Pokud máte opravdu velký strach ze selhání, je dobré si v hlavě přehrát, co by se stalo, pokud byste neuspěli/prohráli… Představit si nejhorší možnou variantu. I u ní si totiž člověk v drtivé většině případů řekne „To stejně přežiju!“ Tím se dostanete do jiného rozpoložení a už nebudete mít tak velký strach. Ihned vzápětí si ovšem dodejte kuráž, že uděláte vše proto, abyste uspěli!

5. NAUČTE SE SPRÁVNĚ DÝCHAT

Naše psychika je úzce spjata se složením krve a zdravá krev je závislá na správném okysličování. Přeneseně tedy můžeme říci, že naše nálada a stav mysli jsou vázány právě na dýchání. Když jsme v klidu, dýcháme pomalu. Strach a jiné nepříjemné pocity ovšem zvyšují frekvenci dechu. Je dobré naučit se v krizových situacích uvolněně a koncentrovaně dýchat. Zklidníme tím nejen tepovou frekvenci, ale i naši emoční stránku a dostaneme se do větší pohody.

6. ŽIJTE V PŘÍTOMNOSTI

V přítomnosti žijeme většinou v okamžiku, kdy něco tvoříme, kdy děláme něco, co nás úplně pohltí. Dostáváme se do tzv. zóny, do FLOW. Je to stav, kdy nemáme v hlavě žádné myšlenky, žádné obavy ani strachy a jsme schopni podávat ty nejlepší výkony. Samozřejmě dostat se do takového stavu není lehké. Jsme zvyklí neustále přemýšlet nad tím, co se stalo, co by se mohlo stát… Soustředíme se na minulost a budoucnost, a to nás od přítomnosti odvádí. Navodit takový stav je možné i pomocí meditačních technik, kdy se soustředíte na svůj dech, čímž se přesouváte do přítomnosti.

7. NA KRIZOVOU SITUACI NAHLÍŽEJTE JAKO NA VÝZVU

Na jakoukoliv krizovou situaci můžeme nahlížet nejen jako na hrozbu, která v nás vyvolává negativní emoce, ale také jako na výzvu, provázenou emocemi pozitivními. Jinými slovy můžeme přemýšlet nad tím, o co přijdeme, pokud danou situaci nezvládneme a plnit naši mysl negativním nábojem. Nebo můžeme přemítat nad tím, co získáme, pokud to zvládneme. V tomto druhém případě nás zaplaví vlna ohromné energie, která nám pomáhá zvýšit náš výkon. Proto ti nejlepší z nejlepších dokonce krizové situace vyhledávají a chtějí se bát! Jakým směrem se vydáte, je čistě vaše volba.

Online kurz Motivace

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.
Hokejový trenér, kouč, manažer, pedagog, spisovatel. Proslavil se dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem. Své zkušenosti z vrcholového sportu sdílí na přednáškách a konferencích, ale i v rámci osobního koučinku. Autor či spoluautor 9 knih. Aktuálně spolupracuje s Karolínou Plíškovou, Petrem Mrázkem nebo Janem Mickou. Více o lektorovi zde >>>
Pro SportMentor připravil kurz MOTIVACE, ve kterém se dozvíte, jak motivovat a vést děti ke sportu, aby naplno projevily svůj talent. Více o kurzu zde >>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů